IMATGES, VÍDEOS

SHOWROOM D’EN BRUNO ORO

Tot i que a cada fitxa s’hi pot trobar en detall una recopilació de vídeos i imatges més exhaustiva, aquí s’hi mostra un resum de peces significatives o rellevants per la seva plasticitat o repercussió.

sep